Delta, oppleve, skape!

Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har et mål om at alle barn og unge i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter som gir muligheter for å delta, oppleve og skape - og som bidrar til trivsel og bolyst.
For å nå målet arbeider vi med en handlingsplan med satsingsområder og tiltak, med utgangspunkt i medvirkning fra 2100 barn, unge og voksne.

Planen sendes ut på høring i september 2024. Politisk behandling i februar 2025.
Logo Trøndelag fylkeskommune

Vi vil at alle i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter som gir muligheter for å delta, oppleve og skape - og som bidrar til trivsel og bolyst!

Myldretegning om kultutrtilbudet i Trøndelag fylkeskommune - alt fra sjakk til fotball til bandøvinger
Illustrasjoner: Tora Marie Norberg