Verktøykasse

På denne siden vil dere snart finne ferdige opplegg for medvirkning, for å få innspill og forslag i arbeid med utvikling av kulturtilbud og fritidsaktiviteter.

Ressursene er nedlastbare og til fri bruk.

Kickstarter for medvirkning

Slettes

Film

Denne kickstarterfilmen kan brukes som intro til gruppearbeidet.​

Filmen kan spilles av herfra, eller den kan lastes ned under, og legges inn i en powerpointpresentasjon. Husk da å legge inn kreditering:

Klipp og lim har laget denne animasjonsfilmen, basert på illustrasjoner av Tora Marie Norberg​. Rettighetshaver er Trøndelag fylkeskommune.

Opplegg for medvirkning fra barn og unge

Splotting - en tegneøvelse

Splotting er en enkel tegneøvelse og et verktøy å snakke med barn og unge ut fra, om tilbud og aktiviteter knyttet til kultur og fritid.

Splotting går ganske enkelt ut på følgende:

- Alle får et hvitt tegneark hver, helst A3.
- På arket tegner du et lite hjerte i midten, med en "splott" rundt.
- INNI splotten tegner/skriver du hva som er bra: hva du liker å holde på med, hva som gjør deg glad, hva som er bra med stedet du bor på, hva gjør at du trives.
- UTENFOR splotten tegner/skriver du om det som kan bli bedre: er det noe du savner, noe som kunne vært annerledes, noe som hindrer deg fra å delta, det som hindrer deg fra å kunne gjøre mer av det du liker å holde på med.

Splotting - eksempel fra en ungdomsskoleelev

Opplegget tar utgangspunkt i en metodikk utviklet ved OsloMET, og er videreutviklet av Trøndelag fylkeskommune.
Splotting er tidligere brukt blant annet i medvirkningsprosesser i byromsutvikling, blant annet under Tøyen-løftet. Kilde: Splotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutforming, Aina Landsverk Hagen. Les mer om metodikken HER

Gruppesamtaler

Etter tegneøkten deles barna i grupper på 4-8 stk.
En voksen på hver gruppe, som leder samtalen og noterer.

Her kan det være lurt å bruke et digitalt skjema, der man legger inn spørsmålene i forkant. Bruk for eksempel Microsoft Forms. Da er det lettere å bearbeide materialet i ettertid, og fremstille det samlet.

Følgende spørsmål kan brukes som utgangspunkt for samtalene:

HVA ER BRA
Hva er bra med stedet der du bor? Hva er det som gjør at DU har det bra?

FRITIDSAKTIVITETER/-INTERESSER
Hvilke fritidsaktiviteter er du med på? Hva liker du å holde på med i fritiden?

ARENAER OG MØTEPLASSER
Hvilke arenaer og møteplasser bruker du å gå på?

HVA KAN BLI BEDRE
Hvis du tenker på fritidstilbud, aktiviteter, arenaer, møteplasser, ... Er det noe du savner? Noe som kunne vært bedre, eller annerledes?

UTENFORSKAP
Det er mange barn og unge som ikke er med på aktiviteter og tilbud, eller de har slutta. Hvorfor tror du det er sånn?

HINDRINGER
Er det noe du tenker som hindrer deg eller andre i å være med på aktiviteter?

INKLUDERING
Hvordan kan man få med flere? Hva kan gjøres for at flere skal få være med på aktiviteter og tilbud som finnes?

MEDBESTEMMELSE
Synes du at barn og unge får være med på å bestemme over nærmiljøet, fritidstilbud og aktiviteter der dere bor?

BLI HØRT
Hva kan gjøres for at det skal bli lettere å komme med meninger og forslag, og bli hørt av de som bestemmer?

Myldrekort - et hjelpemiddel

Som inspirasjon og hjelpemiddel brukes en myldretegning og myldrekort, som kan lastes ned og skrives ut under her.

Myldrekortene illustrerer ulike typer kulturtilbud og fritidsaktiviter, og i tillegg kort som viser ulike rammebetingelser og hinder. Disse kan brukes som samtalekort, de kan sorteres og rangeres. Hvert kort er nummerert, og alle kort som hører til under samme kategori har egen fargemerking. På denne måten er det enkelt for arrangør å kode og telle opp i etterkant av samtalen.

Myldrekort for samtale med barn om deltakelse i fritidsaktiviteter og kulturtilbud

Opplegg for gruppearbeid

Her vil dere finne det dere trenger for å arrangere gruppearbeid som passer for ulike typer møtearenaer.

Målet med gruppearbeidet er å kartlegge hva deltakerne tenker om de kulturtilbud og fritidsaktiviteter som finnes der de bor, om de synes noe mangler eller skulle vært annerledes, og hva som er viktig for dem for å trives og bli boende.

Her kan det være lurt å bruke et digitalt skjema, der man legger inn spørsmålene i forkant. Bruk for eksempel Microsoft Forms. Da er det lettere å bearbeide materialet i ettertid, og fremstille det samlet.

Spørsmål som kan brukes for diskusjon på gruppene:

Alt i alt - Hvor fornøyd er dere med fritidstilbudet i deres nærmiljø?
(1-5, der 5 er mest fornøyd)

HVA ER BRA?
Vi vil gjerne høre hva du/dere tenker om fritidstilbudet der du bor: idrettsaktiviteter, kunst- og kulturaktiviteter, friluftsliv, idretts- og kulturarenaer, møteplasser, etc.

HVA KAN BLI BEDRE?
Er det noen tilbud, aktiviteter, arenaer og møteplasser du/dere savner, noe det kunne vært mer av, noe som kunne vært annerledes?

HINDRINGER
Er det noe du tenker som hindrer deg/dere i å være med på aktiviteter?

MEDBESTEMMELSE
Vi får være med å bestemme og ev. legge til rette for vår egen fritid.
(Helt uenig, Uenig, Litt uenig, Nøytral, Litt enig, Enig, Helt enig)

FORSLAG
For at din/deres fritid skal bli best mulig, hva ønskes konkret gjort - hvilke tiltak kan gjøres?

ANSVAR
Hvor bør ansvaret ligge, for å følge opp ønskede tiltak?
Kan DU/DERE gjøre noe?

No items found.

Myldretegning

Myldretegning av kulturtilbud

Myldretegningen illustrerer ulike typer kulturtilbud og fritidsaktiviter.

Myldrekort - trykkefiler

Myldrekortene kan lastes ned under. Anbefaler å få de trykt opp hos et trykkeri.

Innholdsliste som beskriver myldrekortene.
Utviklet av Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med designer og illustratør Tora Marie Norberg.