Høring

Etter avsluttet innspillsperiode (22.03.-31.05.24) og bearbeiding av innspill, vil "Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag" sendes ut på høring høsten 2024.

Endelig politisk behandling i Fylkestinget i februar 2025.

Høringsprosessen

Høring for Handlingsplan for barn og unges fritid i Trøndelag

Høringsperioden for endelig utkast til plan legges til august-oktober 2024.

Nedlastinger - dette kan skjules inntil videre

Her kommer dokumenter for nedlasting, i forbindelse med høringen av Kulturplan for barn og unge i Trøndelag.