Invitasjon til å komme med innspill

I arbeidet med Handlingsplan for barn og unges fritid ønsker vi innspill fra dere som jobber med og for barn og unge i Trøndelag. Innspillene skal bygge på kunnskapsgrunnlaget som nå er utviklet, etter bred involvering fra barn og unge. Kunnskapsgrunnlaget presenteres i vedlegg på denne siden - se også opptak fra webinar.

GRUNNLAG FOR INNSPILL

Nederst på denne siden ligger det et dokument som inneholder sammendrag av kunnskapsgrunnlaget, beskrivelse av mål, satsingsområder med tilhørende verktøy. Dette dokumentet inneholder grunnleggende informasjon som du trenger for å komme med innspill.

For å gå dypere inn i datamaterialet fra medvirkningsarbeidet med barn og unge, se rapporter og fremstillinger på egen side for kunnskapsgrunnlaget HER


Alle innspill må sendes inn via skjema –
lenke HER

Frist for å gi innspill er 31. mai 2024.

Presentasjon og opptak fra gjennomførte webinarer

Fylkeskommunen inviterte til digitale webinarer, der det ble gitt en presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og utvalgte satsingsområder.

For kommuneansatte og politisk ledelse, fredag 12.april
For frivillighet - lag og foreninger, tirsdag 16. april
For kulturinstitusjoner og andre kulturarrangører, fredag 26. april

Kontaktperson: Marit Bakken, maribak@trondelagfylke.no

Takk for at du deltar!

Her kan du se opptak av webinaret - og laste ned presentasjonen som ligger til grunn for webinarene:

Svar på spørreundersøkelsen her:

Si din mening